Graf dat sondy 00045;Rusín (Br)

Stahuji data
       
Interval od
Interval do
Aktualizováno daty sondy
Typ kanálu
Minimum
Maximum
Průměr
Suma